Cahul, str. Republicii 33; Chisinau, str. Petricani 17/4
Lu-Vi: 08:30 - 18:00
Sa: 08:30 - 16:00
Du: 08:30 - 15:00

Termeni si conditii

La întocmirea comenzii, Cumpărătorul se angajează să-i furnizeze  Vânzătorului informații veridice, exacte și complete despre sine și să  mențină aceste informații actualizate dacă va fi necesar.

În cazul  în care Cumpărătorul furnizează informații neveridice sau Vânzătorul  dispune de motive întemeiate să considere că informațiile furnizate de  către Cumpărător sunt neveridice, incomplete, inexacte sau încalcă  drepturile unor terți, Vânzătorul are dreptul de a suspenda sau a-i  anula înregistrarea sau de a-i refuza complet Cumpărătorului întocmirea  ulterioară a comenzii.

Cumpărătorul confirmă faptul că, acționând  în mod voluntar, din voința sa și în interesul său, îi acordă  Vânzătorului consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter  personal (orice operațiune sau un set de operațiuni efectuate cu date cu  caracter personal, atât prin mijloace automatizate, cât și fără  acestea, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea,  restaurarea, adaptarea sau modificarea, extracția, consilierea,  utilizarea, divulgarea prin transmitere, distribuția sau furnizarea unui  alt acces, gruparea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau  distrugerea).

Prelucrarea datelor personale se face în scopul  înregistrării pe site, identificării, informării, negocierii, încheierii  și executării contractului, în vederea perfectării facturilor fiscale  și a altor documente primare, validarea, evoluția și starea comenzilor  plasate, facturarea produselor și serviciilor comandate, asigurarea  livrării produselor comandate, participării la promoții, evaluării și  analizei funcționării site-ului, magazinului online și a liniei  fierbinte a Vânzătorului, în scopul promovării mărfurilor, lucrărilor,  serviciilor prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare,  inclusiv prin telefon, e-mail, trimiteri poștale, prin rețeaua Internet  și în alte scopuri legale stabilite de politică Vânzătorul.

Sunt  prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele,  prenumele și patronimicul, telefon mobil, e-mail, date bancare, adresa  (domiciliului/reședinței), telefon/fax.

Cumpărătorii beneficiază  de drepturile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind  protecția datelor cu caracter personal, respectiv, dreptul de informare,  dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție,  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa  justiției în caz de inculcare a drepturilor sale.

Cumpărătorul are  dreptul de a revoca consimțământul privind prelucrarea datelor cu  caracter personal în scop de marketing direct în conformitate cu  legislația în vigoare a Republicii Moldova prin trimiterea cererii  respective către Vânzător la adresa: Republica Moldova, or. Cahul, str.  Prospectul Republicii 33.

Utilizând site-ul, Cumpărătorul își  exprimă acordul cu utilizarea fișierelor cookie, care vor înregistra  următoarele date: forma anonimizata a adresei IP a calculatorului; data  si ora accesării; numele paginii; ID sesiune; URL de referință (de la  care ați venit pe pagina noastră Web); cantitatea de date transmise;  produsul și informațiile versiunii Browser-ului folosit; sistemul de  operare folosit de utilizator. Fișierele cookie sunt necesare pentru o  funcționare corespunzătoare a site-ului. Vă puteți elimina sau bloca  plasarea fișierelor cookie în browser-ul Dvs., dar în acest caz nu toate  funcțiile site-ului vor funcționa corect.